This article originally appeared on November 5, 2016 in the magazine VROUW that is part of the weekend edition of the Dutch newspaper, De Telegraaf. Please see the Dutch version below.

One thing that American women have on us (Dutch women): their confidence. Three women who have lived in the Netherlands for years, and see clear differences between the two cultures, give us a lesson on confidence.

writer TANJA SPAANDER photography DARIO & MISJA styling JACQUELINE VAN DE REE hair & makeup ASTRID TIMMER thanks to GATEWAY DINER, ALMERE

STEPHANIE Ward (50)
Her company supports businesses with business and marketing mentoring. She lives together with Johan (49) for whom she came to the Netherlands in 1999.

“In the Netherlands if you stick your neck out, it will get cut off. In the US, it’s acceptable to get noticed, you are encouraged to be different and stand out from the crowd. My eight year old American niece in Ohio is already talking about girl power!

A lot is expected of Dutch women. They have to look good, have a job, and take care of the children. This is sometimes unrealistic. I’ve never understood why children go home during lunch.* We don’t know that system in the US; there the children eat lunch at school and therefore mothers can work full-time. This isn’t necessarily better: the option to work part-time in the Netherlands is really fantastic. Everyone must choose what is best for them.

What the Dutch women can learn from the American women has a lot to do with daring to speak up for yourself. Dare to ask for what you want, because if you don’t the answer is always ‘no’. Be businesslike and prepare yourself accordingly. If you want to ask for a salary increase, you must first research what other people are earning. Find out what your market value is so it is easier for you to get what you deserve to earn. You have to put yourself in the spotlight because no one else is going to do it for you. That goes against the Dutch culture but it can be done. I see women helping each other get ahead more and more instead of being jealous of each other.

American women can also learn a lot from Dutch Women, like their calm and practical approach. Dutch women are very direct. Less dramatic, ha ha! We can be too timid and carefully circle around the point, it’s frustrating. In the US, if someone wants to say something at a meeting, she will say: ‘Could it be an idea to…’ Or: ‘I thought that maybe we might…’ Whereas a Dutch woman says: ‘I think this and that.’ Period. Very clear.”

* The interview included text that stated that this is no longer the case and that it’s possible for children to stay at school during lunch in the Netherlandsa but it had to be excluded due to space constraints.

Dutch Version

Leesje in Zelfvertrouwen

Éen ding hebben Amerikaanse vrouwen op ons voor: hun zelfverzekerheid. Drie dames die al Jaren in ons land wonen, en duidelijke vershchillen zien tussen de twee cultures, geven ons een lesje in zelfvertrouwen.

tekst TANJA SPAANDER fotographie DARIO & MISJA styling JACQUELINE VAN DE REE visagie ASTRID TIMMER met dank aan GATEWAY DINER, ALMERE

text-stephanie

STEPHANIE Ward (50)
Ondersteunt met her bureau bedrijven op het gebied van business en marketing. Ze woont samen met Johan (49), voor wie ze in 1999 naar Nederland kwam.

“In Nederland word afgeraden je kop boven het maaiveld uit to steken. In de VS is he juist wel oké om dat te doen, je wordt aangespoord om anders te zijn en op te vallen in de massa. Mijn Amerikaanse nichtje van 8 uit Ohio heeft het nu al over girlpower!

Ik vind dat er nogal wat wordt verwacht van Nederlandse vrouwen. Ze moten er goed uitzien, een baan hebben én voor de kinderen zorgen. Soms onrealistisch. Dat kinderen hier tussen de middag naar huis komen, heb ik nooit begrepen.* Dat kennen we niet in de VS; daar kregen kinderen altijd al lunch op school en konden moeders werken. Dat doet zo’n beetje iedereen trouwens vijf dagen per week. Niet per se beter: de optie op parttime te werken vind ik echt tantastisch. Iedereen moet kunnen kiezen wat het beste is voor hen.

Wat jullie van Amerikaanse vrouwen kunnen leren, heeft veelal te make met voor jezelf durven op te komen. Durf te vragen wat je wil, want als je dat niet doet, is he antwoord soieso ‘nee’. Wees zakelijk en bereid je ook zo voor. Als je om salarisverhoging vraagt, moet je eerst uitzoeken wat anderen verdienen. Zoek uit wat je marktwaard is, des te makkelijker is het om voor jezelf te krijgen waar je recht op hebt. Je moet jezelf in de schijnwerpers zetten, want niemand anders gaat het voor je doen. Dat gaat tegen de Nederlandse cultuur in, maar he kan wel. Ik zie steeds meer samenwerkingsverbanden waarin vrouwen elkaar helpen om vooruit te komen, in plaats dat ze allen maar jaloers zijn.

Wij Amerikanen kunnen ook veel van jullie leren, hoor. Dat nuchtere en praktische. En jullie zijn heel direct. Minder dramatisch, hah! Wij kunnen er zó ontzettend omheen draaien, daar word je doodmoe van. In de VS begint iemand die iets wil aandragen in een vergadering, heel voorzichtig: ‘Zou het een idee kunnen zijn om…’ Of: ‘Ik dacht dat we misschien…’ Terwijl iemand hier gewoon zegt: ‘Ik vind dit en dat.’ Punt. Lekker duidelijk.”

* The interview included text that stated that this is no longer the case and that it’s possible for children to stay at school during lunch in the Netherlands but it had to be excluded due to space constraints.

What’s your take? Share your thoughts and experiences in the comments section below. I respond to every single comment.

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content